VÒI CHỮA CHÁY JAKOB VÒI CHỮA CHÁY JAKOB Cuộn Vòi rulo DN19, dài 30m, China
Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN20, dài 30m, Eversafe- Malaysia
Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Eversafe- Malaysia
Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Sri- Malaysia
Lăng phun Vòi Rulo (đầu vòi) DN20 Eversafe- Malaysia
Vòi chữa cháy D50, 13bar , 20m có khớp- China
Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m có khớp- China
Vòi chữa cháy D65, 13bar,  20m có khớp- China
Vòi chữa cháy D50, 13bar- 20m Korea Standard
Vòi chữa cháy D65, 13bar- 20m Korea Standard
Vòi chữa cháy D50, 13bar- 30m Korea Standar 
Vòi chữa cháy D65, 13bar- 30m Korea Standar 
Vòi chữa cháy JAKOB DN50, 20m, có khớp nối
Vòi chữa cháy JAKOB DN65, 20m, có khớp nối
Vòi Germany Technology D50, 17bar,30m, có khớp
Vòi Germany Technology D65, 17bar,30m, có khớp
Vòi chữa cháy D52, 17bar, 20m Germany Hummel- Đức
Vòi chữa cháy D65, 17bar- 20m Germany Hummel- Đức
Vòi chữa cháy D52, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D52, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D50, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật
Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật 
Vòi chữa cháy D50, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật 
Vòi chữa cháy D65, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật 
 
S000107 Vòi, Lăng phun chữa cháy Số lượng: 0 cái


 •  
 • VÒI CHỮA CHÁY JAKOB

 • Cuộn Vòi rulo DN19, dài 30m, China
  Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN20, dài 30m, Eversafe- Malaysia
  Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Eversafe- Malaysia
  Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Sri- Malaysia
  Lăng phun Vòi Rulo (đầu vòi) DN20 Eversafe- Malaysia
  Vòi chữa cháy D50, 13bar , 20m có khớp- China
  Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m có khớp- China
  Vòi chữa cháy D65, 13bar,  20m có khớp- China
  Vòi chữa cháy D50, 13bar- 20m Korea Standard
  Vòi chữa cháy D65, 13bar- 20m Korea Standard
  Vòi chữa cháy D50, 13bar- 30m Korea Standar 
  Vòi chữa cháy D65, 13bar- 30m Korea Standar 
  Vòi chữa cháy JAKOB DN50, 20m, có khớp nối
  Vòi chữa cháy JAKOB DN65, 20m, có khớp nối
  Vòi Germany Technology D50, 17bar,30m, có khớp
  Vòi Germany Technology D65, 17bar,30m, có khớp
  Vòi chữa cháy D52, 17bar, 20m Germany Hummel- Đức
  Vòi chữa cháy D65, 17bar- 20m Germany Hummel- Đức
  Vòi chữa cháy D52, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
  Vòi chữa cháy D52, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
  Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
  Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
  Vòi chữa cháy D50, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật
  Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật 
  Vòi chữa cháy D50, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật 
  Vòi chữa cháy D65, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật 
   


Cuộn Vòi rulo DN19, dài 30m, China
Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN20, dài 30m, Eversafe- Malaysia
Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Eversafe- Malaysia
Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Sri- Malaysia
Lăng phun Vòi Rulo (đầu vòi) DN20 Eversafe- Malaysia
Vòi chữa cháy D50, 13bar , 20m có khớp- China
Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m có khớp- China
Vòi chữa cháy D65, 13bar,  20m có khớp- China
Vòi chữa cháy D50, 13bar- 20m Korea Standard
Vòi chữa cháy D65, 13bar- 20m Korea Standard
Vòi chữa cháy D50, 13bar- 30m Korea Standar 
Vòi chữa cháy D65, 13bar- 30m Korea Standar 
Vòi chữa cháy JAKOB DN50, 20m, có khớp nối
Vòi chữa cháy JAKOB DN65, 20m, có khớp nối
Vòi Germany Technology D50, 17bar,30m, có khớp
Vòi Germany Technology D65, 17bar,30m, có khớp
Vòi chữa cháy D52, 17bar, 20m Germany Hummel- Đức
Vòi chữa cháy D65, 17bar- 20m Germany Hummel- Đức
Vòi chữa cháy D52, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D52, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D50, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật
Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật 
Vòi chữa cháy D50, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật 
Vòi chữa cháy D65, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây