VÒI KOREA STANDARD DOUBLE JACKET ( 2 LỚP) KHỚP ĐỒNG VÒI KOREA STANDARD DOUBLE JACKET ( 2 LỚP) KHỚP ĐỒNG
Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN20, dài 30m, Eversafe- Malaysia
Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Eversafe- Malaysia
Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Sri- Malaysia
Lăng phun Vòi Rulo (đầu vòi) DN20 Eversafe- Malaysia
Vòi chữa cháy D50, 14bar, 20m có khớp, Canatech/Malaysia
Vòi chữa cháy D50, 14bar, 20m có khớp, Canatech/Malaysia
Vòi chữa cháy D50, 13bar , 20m có khớp- China
Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m có khớp- China
Vòi chữa cháy D65, 13bar,  20m có khớp- China
Vòi Korea Standard Double Jacket ( 2 lớp) D50, 13bar, 20m- China 
Vòi Korea Standard Double Jacket ( 2 lớp) D65, 13bar, 20m- China 
Vòi chữa cháy D50, 13bar- 30m Korea Standar- China
Vòi chữa cháy D65, 13bar- 30m Korea Standar - China
Vòi chữa cháy JAKOB DN50, 20m, có khớp nối- China
Vòi chữa cháy JAKOB DN65, 20m, có khớp nối- China
Vòi Germany Technology D50, 17bar,30m, có khớp- China
Vòi Germany Technology D65, 17bar,30m, có khớp- China
Vòi chữa cháy 52mm, 17bar, 20m Germany Hummel- Đức
Vòi chữa cháy D65, 17bar- 20m Germany Hummel- Đức
Vòi chữa cháy 52mm, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D52, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
Cuộn Vòi Cao su màu Đỏ DN52, 20m, Jakob Eschbach- Đức 
Cuộn Vòi Cao su màu Đỏ DN65, 20m, Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D50, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN
Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN 
Vòi chữa cháy D50, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN 
Vòi chữa cháy D65, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN
Vòi chữa cháy D50, 13 bar, 30m Tomoken- Nhật/VN 
S000126 Vòi, Lăng phun chữa cháy Số lượng: 0 cái


 •  
 • VÒI KOREA STANDARD DOUBLE JACKET ( 2 LỚP) KHỚP ĐỒNG

 • Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN20, dài 30m, Eversafe- Malaysia
  Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Eversafe- Malaysia
  Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Sri- Malaysia
  Lăng phun Vòi Rulo (đầu vòi) DN20 Eversafe- Malaysia
  Vòi chữa cháy D50, 14bar, 20m có khớp, Canatech/Malaysia
  Vòi chữa cháy D50, 14bar, 20m có khớp, Canatech/Malaysia
  Vòi chữa cháy D50, 13bar , 20m có khớp- China
  Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m có khớp- China
  Vòi chữa cháy D65, 13bar,  20m có khớp- China
  Vòi Korea Standard Double Jacket ( 2 lớp) D50, 13bar, 20m- China 
  Vòi Korea Standard Double Jacket ( 2 lớp) D65, 13bar, 20m- China 
  Vòi chữa cháy D50, 13bar- 30m Korea Standar- China
  Vòi chữa cháy D65, 13bar- 30m Korea Standar - China
  Vòi chữa cháy JAKOB DN50, 20m, có khớp nối- China
  Vòi chữa cháy JAKOB DN65, 20m, có khớp nối- China
  Vòi Germany Technology D50, 17bar,30m, có khớp- China
  Vòi Germany Technology D65, 17bar,30m, có khớp- China
  Vòi chữa cháy 52mm, 17bar, 20m Germany Hummel- Đức
  Vòi chữa cháy D65, 17bar- 20m Germany Hummel- Đức
  Vòi chữa cháy 52mm, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
  Vòi chữa cháy D52, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
  Cuộn Vòi Cao su màu Đỏ DN52, 20m, Jakob Eschbach- Đức 
  Cuộn Vòi Cao su màu Đỏ DN65, 20m, Jakob Eschbach- Đức 
  Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
  Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
  Vòi chữa cháy D50, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN
  Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN 
  Vòi chữa cháy D50, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN 
  Vòi chữa cháy D65, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN
  Vòi chữa cháy D50, 13 bar, 30m Tomoken- Nhật/VN 


Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN20, dài 30m, Eversafe- Malaysia
Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Eversafe- Malaysia
Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Sri- Malaysia
Lăng phun Vòi Rulo (đầu vòi) DN20 Eversafe- Malaysia
Vòi chữa cháy D50, 14bar, 20m có khớp, Canatech/Malaysia
Vòi chữa cháy D50, 14bar, 20m có khớp, Canatech/Malaysia
Vòi chữa cháy D50, 13bar , 20m có khớp- China
Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m có khớp- China
Vòi chữa cháy D65, 13bar,  20m có khớp- China
Vòi Korea Standard Double Jacket ( 2 lớp) D50, 13bar, 20m- China 
Vòi Korea Standard Double Jacket ( 2 lớp) D65, 13bar, 20m- China 
Vòi chữa cháy D50, 13bar- 30m Korea Standar- China
Vòi chữa cháy D65, 13bar- 30m Korea Standar - China
Vòi chữa cháy JAKOB DN50, 20m, có khớp nối- China
Vòi chữa cháy JAKOB DN65, 20m, có khớp nối- China
Vòi Germany Technology D50, 17bar,30m, có khớp- China
Vòi Germany Technology D65, 17bar,30m, có khớp- China
Vòi chữa cháy 52mm, 17bar, 20m Germany Hummel- Đức
Vòi chữa cháy D65, 17bar- 20m Germany Hummel- Đức
Vòi chữa cháy 52mm, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D52, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
Cuộn Vòi Cao su màu Đỏ DN52, 20m, Jakob Eschbach- Đức 
Cuộn Vòi Cao su màu Đỏ DN65, 20m, Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức 
Vòi chữa cháy D50, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN
Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN 
Vòi chữa cháy D50, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN 
Vòi chữa cháy D65, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật/VN
Vòi chữa cháy D50, 13 bar, 30m Tomoken- Nhật/VN 
 Từ khóa: cao su
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây